Årsmøtepapira finn du nederst i artikkelen.

Årsmøte 2018

Det vert halde årsmøte fredag 23. februar, kl 19.30 hjå Kjetil (Kyrkjehaugen 64)

Har de saker som skal takast opp på årsmøtet, må dei vere styret i hende seinast 2. februar.

 

2018-01-20

Innkalling, årsmelding, forslag til arbeisprogram, og forslag frå styret

Her finn du årsmøtepapira i eitt dokument.

Valnemnda sitt forslag til nytt styre er ikkje klart enno, so det vert teke direkte på årsmøtet.

Innkalling, årsmelding, forslag til arbeidsprogram og forslag frå styret 2017.odt

2017-02-10

24. februar kl 1930

Årsmøte 2017

Det vert halde årsmøte i Indre Hatlen 2, fredag 24. februar 2017, kl 1930.

Saker de vil skal opp på årsmøtet, må vere styret i hende seinast 3. februar.

2017-01-16

Styret 2016

Då har det vore årsmøte og det nye styret ser slik ut.

Leiar: Solfrid Vatnehol

Kasserar: Svein Vatnehol

Skrivar: Kjetil Aamelfot

Danseleiar: Camilla Bjørlykke

Musikalsk leiar: Bente Fiskerstrand

Vara: Sabine Relling Bredeli, Anita Tarberg og Randulf Fiskerstran

2016-02-25

Årsmøte 2015 26/2 kl 19:00

Årsmøtet vert halde torsdag 26/2 kl 19:00

2015-01-25

Årsmøte 26/2 2014

Årsmøte blir avholdt 26. februar kl. 20:00.

2014-01-31