Årsmøte 2017

24. februar kl 1930

Det vert halde årsmøte i Indre Hatlen 2, fredag 24. februar 2017, kl 1930.

Saker de vil skal opp på årsmøtet, må vere styret i hende seinast 3. februar.