Årsmøte 2018

Årsmøtepapira finn du nederst i artikkelen.

Det vert halde årsmøte fredag 23. februar, kl 19.30 hjå Kjetil (Kyrkjehaugen 64)

Har de saker som skal takast opp på årsmøtet, må dei vere styret i hende seinast 2. februar.