24. februar kl 1930

Årsmøte 2017

Det vert halde årsmøte i Indre Hatlen 2, fredag 24. februar 2017, kl 1930.

Saker de vil skal opp på årsmøtet, må vere styret i hende seinast 3. februar.

2017-01-16

Styret 2016

Då har det vore årsmøte og det nye styret ser slik ut.

Leiar: Solfrid Vatnehol

Kasserar: Svein Vatnehol

Skrivar: Kjetil Aamelfot

Danseleiar: Camilla Bjørlykke

Musikalsk leiar: Bente Fiskerstrand

Vara: Sabine Relling Bredeli, Anita Tarberg og Randulf Fiskerstran

2016-02-25

NB- ny møtestad

Årsmøte 2016

Det vert årsmøte onsdag 17. februar kl 20 i Indre Hatlen 2. Saker som skal takast opp må vere styret i hende 10. februar kl 20.

Vedlagt ligg Sakliste, årsmelding og arbeidsprogra, samt forslag til nytt styre

Årsmelding 2015 og arbeidsprogram 2016.doc

Årsmelding 2015 og arbeidsprogram 2016.odt

forslag til styre..doc

forslag til styre..odt

2016-01-11

Årsmøte 2015 26/2 kl 19:00

Årsmøtet vert halde torsdag 26/2 kl 19:00

2015-01-25

Årsmøte 26/2 2014

Årsmøte blir avholdt 26. februar kl. 20:00.

2014-01-31

Årsmøte 28/2-2013

Det vert avholdt årsmøte for laget torsdag 28/2 kl. 19:00.
2013-01-10