Årsmøte 2. mars 2021 kl 18.

Det vert halde årsmøte tysdag 2. mars 2021 kl 18, hjå Bente og Randulf på Fiskerstranda. Alle som er over 14 år og har betalt kontingent, har stemmerett på årsmøtet.

Grunna Covid-19 treng me påmelding til årsmøtet, send e-post til kamelfot@gmail.com innan 26. februar.


2021-01-28

25. februar kl 19

Årsmøte 2020

Det vert halde Årsmøte 2020, tysdag 25. februar kl 19 i Indre Hatlen 2 (hjå Solfrid og Svein)

Alle som har betalt kontingent og er over 14 år har rett til å stemme på årsmøtet.

 

Innkalling+til+Årsmøte+i+Ålesund+Spelemannslag+2020 (1).docx

Årsmelding+for+Ålesund+spelemannslag+2019.doc

2020-01-16

Tysdag 26. februar

Årsmøte 2019

Det vert halde Årsmøte tysdag 26. februar kl 19.

Lyngholmvegen 294 på Ellingsøya.

Saker de vil ta opp, må vere styret i hende innan 12. februar.

 

 

Årsmelding for Ålesund spelemannslag 2018.docx 

Innkalling til Årsmøte i Ålesund Spelemannslag 2019.docx

2019-01-23

Årsmøtepapira finn du nederst i artikkelen.

Årsmøte 2018

Det vert halde årsmøte fredag 23. februar, kl 19.30 hjå Kjetil (Kyrkjehaugen 64)

Har de saker som skal takast opp på årsmøtet, må dei vere styret i hende seinast 2. februar.

 

2018-01-20

Innkalling, årsmelding, forslag til arbeisprogram, og forslag frå styret

Her finn du årsmøtepapira i eitt dokument.

Valnemnda sitt forslag til nytt styre er ikkje klart enno, so det vert teke direkte på årsmøtet.

Innkalling, årsmelding, forslag til arbeidsprogram og forslag frå styret 2017.odt

2017-02-10