Årsmøte 26/2 2014

Årsmøte blir avholdt 26. februar kl. 20:00.

Saker som skal takast opp på årsmøtet, må vere leiaren (Kjetil Aamelfot) i hende seinast 5. februar kl 1900 (kan sendast på e-post til kamelfot@gmail.com).

Stad for årsmøte vert kunngjort seinare.