Årsmøte 2015 26/2 kl 19:00

Årsmøtet vert halde torsdag 26/2 kl 19:00

Årsmøtet vert halde hjå Solfrid og Svein Vatnehol.

Saker som skal takast opp på årsmøtet, må vere leiaren (Kjetil Aamelfot) i hende seinast 5. februar kl 1900 (kan sendast på e-post til kamelfot@gmail.com)