www.alesundspelemannslag.no

Årsmøte 2019

Tysdag 26. februar

Det vert halde Årsmøte tysdag 26. februar kl 19.

Lyngholmvegen 294 på Ellingsøya.

Saker de vil ta opp, må vere styret i hende innan 12. februar.

 

 

Årsmelding for Ålesund spelemannslag 2018.docx 

Innkalling til Årsmøte i Ålesund Spelemannslag 2019.docx