www.alesundspelemannslag.no

Innkalling, årsmelding, forslag til arbeisprogram, og forslag frå styret

Her finn du årsmøtepapira i eitt dokument.

Valnemnda sitt forslag til nytt styre er ikkje klart enno, so det vert teke direkte på årsmøtet.

Innkalling, årsmelding, forslag til arbeidsprogram og forslag frå styret 2017.odt