www.alesundspelemannslag.no

Årsmøte 2016

NB- ny møtestad

Det vert årsmøte onsdag 17. februar kl 20 i Indre Hatlen 2. Saker som skal takast opp må vere styret i hende 10. februar kl 20.

Vedlagt ligg Sakliste, årsmelding og arbeidsprogra, samt forslag til nytt styre

Årsmelding 2015 og arbeidsprogram 2016.doc

Årsmelding 2015 og arbeidsprogram 2016.odt

forslag til styre..doc

forslag til styre..odt