www.alesundspelemannslag.no

Årsmøte 28/2-2013

Det vert avholdt årsmøte for laget torsdag 28/2 kl. 19:00.

Årsmøtet blir holdt hjå Bente Fiskerstrand (Villakvegen 5, Fiskarstrand).

Saker som skal takast opp på årsmøtet, må vere leiaren (Kjetil Aamelfot) i hende seinast 7. februar kl 1900 (kan sendast på e-post til kamelfot@gmail.com)

Vedlegg: Forslag til styreverv i Ă…lesund Spelemannslag for 2013.pdf
Vedlegg: Forslag til Arbeidsprogram for 2013.pdf