www.alesundspelemannslag.no

Lenker

Norsk Folkemusikk:

Folkemusikk- og Folkedansorganisasjonen i Noreg (samanslutning av Landslaget for Spelemenn (stifta 1923) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (stifta 1987))

Andre lag:

Spelemannslaget Havella

Romsdal Spelemannslag